Industri nyheder

Sikkerhedsovervejelser ved håndtering af defekte kondensatorer

2022-03-30

Da de to poler afkondensatorhar karakteristika af resterende ladning, prøv først at aflade ladningen, ellers kan der opstå elektrisk stød. Ved håndtering af defekte kondensatorer skal afbryderen på kondensatorbanken og dens øvre og nedre isolationsafbrydere åbnes først. Hvis en sikring bruges til beskyttelse, skal sikringsrøret fjernes først. På dette tidspunkt, selvomkondensatorbank er blevet selvafladet gennem afladningsmodstanden, vil der stadig være en vis restladning, så manuel afladning skal udføres. Ved afladning skal du først fastgøre jordingsenden af ​​jordledningen og jordingsnettet, og derefter afladekondensatormed jordingsstangen flere gange, indtil der ikke er nogen gnist og udladningslyd, og fikser til sidst jordingsledningen. Samtidig skal det også bemærkes, at hvis kondensatoren har intern afbrydelse, sprunget sikring eller dårlig ledningskontakt, kan der være restladninger mellem dens to poler, og disse restladninger vil ikke blive afladet under automatisk afladning eller manuel afladning. af. Derfor bør drifts- eller vedligeholdelsespersonale bære isolerende handsker, før de rører ved den defekte kondensator, og kortslutte de to poler på den defekte kondensator.kondensatormed en kortslutningsledning for at aflade den. Derudover skal de serieforbundne kondensatorer aflades separat.